Het torretje en de leeuw

Het torretje en de leeuw.

Er zat een klein torretje in het gras, een lieveheersbeestje. Het keek omhoog en zag de zon schijnen boven op de grassprieten. “Wat zou ik graag daar lekker in de zon zitten”, dacht het lieveheersbeestje. “Nou, dan kruip je er toch heen!”, zei het tegen zichzelf. Het begon langs een grasspriet omhoog te klimmen. Na een poosje was het al een heel eind gekomen. Alles ging goed, totdat het weer ondersteboven beneden op zijn rug lag. Het is voor lieveheersbeestjes heel moeilijk om dan weer overeind te komen, maar het lukte en heel dapper begon het weer te klimmen. Nog een paar keer ging het mis, maar iedere keer keek het beestje naar boven, naar de zonnestralen op de grasspriet en dacht dan: “En toch wil ik daarnaartoe!”

Eindelijk kwam het er ook. Het was moe, maar heel trots. Het had niet opgegeven en was er helemaal zelf gekomen. Het maakte de schildjes op zijn rug los, vouwde z’n vleugeltjes open en liet zich lekker warm worden in de zon. Heerlijk! Het lieveheersbeestje was helemaal gelukkig.

Toen kwamen er een ezel en een oude leeuw langs. De ezel lachte het lieveheersbeestje uit: “Je doet net of je een berg beklommen hebt. Het was maar een grasspriet hoor!”

De leeuw bleef staan, keek naar het genietende lieveheersbeestje en zei: “Goed gedaan torretje. Veel plezier daarboven. Jij bent gekomen, waar je wilde zijn.

Dat lukt ons lang niet allemaal!”

 

 Lessuggesties.

 Het verhaal: Het torretje en de leeuw, lijkt geschikt voor kinderen van groep 3 t/m 6 en voor kleuters.

 

Centraal thema:

Moed, kracht, nodig om een zelfgekozen doel te bereiken.

Respect hebben voor elkaar.

Onderliggend thema:

Iets willen bereiken, betekent: volhouden totdat je doel bereikt is.

Gelijkwaardigheid. Waarderen wat een ander op zijn manier bereikt heeft. Wat voor de een heel gemakkelijk is, kan voor de ander een hele prestatie zijn.

 

Koppelbaarheid aan onderwijsdoelen:

Kerndoel 34. Rust, ontspanning, houding, beweging. Door voldoende te proberen, krijg je conditie genoeg om te bereiken wat je wil.

Sociaal, emotionele ontwikkeling: Ontwikkelen eigen mogelijkheden. Zelfbewust zijn.

Kerndoel 37. Samenleven, waarden en normen. Bewust zijn van de mogelijkheden van anderen en waarderen van prestaties. Rekening houden met gevoelens van anderen.

Respect voor anderen in plaats van neerbuigend gedrag. Zien en waarderen van verschillen.

  

Mogelijke open vragen en richtvragen.

Voor groep 3 en 4.

Waarom begon het lieveheersbeestje toch weer iedere keer opnieuw naar boven te klimmen?

Wat vind je van de ezel? Hoe zou jij het vinden, wanneer iemand je uitlacht om wat je gedaan hebt?

En wat vind je van de leeuw?

Was je ook wel eens trots op jezelf? Was er wel eens iemand anders trots op jou?

Wat zou jij gezegd hebben tegen het torretje?

 

Voor groep 5 en 6. 

De vragen van groep 3 en 4 kunnen hier ook gebruikt worden.

Zou je zelf ook iedere keer opnieuw geprobeerd hebben om naar boven te klimmen? Waarom wel? Waarom niet? Wat vind je zelf moeilijk, maar toch de moeite van het proberen waard?

Waarom reageert de ezel zo, denk je? Hoe zou de ezel zich voelen, wanneer iemand dat tegen hem zei?

Waarom reageert de leeuw anders? Hij zegt: “Jij bent gekomen, waar je wilde zijn. Dat lukt ons lang niet allemaal” Wat bedoelt hij daarmee?

Heb je zelf wel eens ergens heel veel moeite voor moeten doen? Waarom deed je het?  Hoe reageerden anderen daarop? Hoe zouden je willen dat er gereageerd werd?

Hoe reageer je zelf op prestaties van anderen? Ook, wanneer het iets is, wanneer het voor jou helemaal geen prestatie zou zijn?