Verhalen Mail

Elke maand een verhaal!

Elke maand sturen we naar 15.000 mensen een inspirerend verhaal. Gratis en zonder vervelende reclame van derden.

Lijkt je dat ook leuk? Meld je dan aan!

LIJN ROOD 1

De zin van Stilte

Er was een eenzame, wijze kluizenaar, die op een dag bezoek kreeg van enkele voorbijgangers. Nieuwsgierig vroegen ze hem naar zijn leven in de bergen en wat voor nut het leven in stilte had.

De kluizenaar, die net met een emmer water haalde uit een meertje, stopte zijn werkzaamheden en zei:
‘Kijk eens in het water. Wat zien jullie?’
De mensen tuurden naar het water en zeiden:

‘We zien helemaal niets.’

Enige tijd later herhaalde de kluizenaar zijn vraag.
‘Kijk nu nog eens. Wat zien jullie nu?’
De mensen keken weer en zeiden opgetogen:
‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’
‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de kluizenaar uit.
‘Ik was water aan het scheppen, daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf erin zien.

De stilte zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar als jullie tijd hebben, wacht dan nog even.’

En zo zaten ze stil aan de waterkant van het meertje tot de klui- zenaar zei:
‘Kijk nu nog een keer in het water. En vertel me wat jullie zien.’ De bezoekers bogen zich over de rand van het meertje,

keken in het water en riepen uit:
‘Nu zien we de stenen op de bodem!’

‘Juist,’ beaamde de wijze, ‘als je maar lang genoeg wacht en op- gaat in stilte, kun je de grond van alles aanschouwen.

Meer dan 10.000 mensen volgen Stilte Momentjes ook op Facebook.

Als je stilte kan omarmen. Als stilte je rustplaats is, dan stopt de voortdurende zoektocht naar iets wat de leegte kan vullen.

Leonard Jan Kaniok

Stilte omarmen is een proces van niet meer grijpen, van het openen van je hand, van het loslaten van je gebalde vuist.

Leonard Jan Kaniok

Stilte kun je niet doen. Stilte is beschikbaar als je al je concepten, ideeën en meningen durft los te laten.

Leonard Jan Kaniok

Stilte is als een waterdruppel, het is voedsel voor de ziel. Zorg dat je ontvankelijk blijft door regelmatig van haar te drinken.

Leonard Jan Kaniok

Stilte is jouw wezen
. Stilte is het wezen van alles

Leonard Jan Kaniok

Stilte is als water: het brengt alles weer in zijn oorspronkelijke staat terug. Stil zijn is de poort naar jouw oorspronkelijke staat, daar waar je volledig blanco, ongerept en weids bent.

Leonard Jan Kaniok

Stilte is het begin en het einde. Alles komt erin op en alles keert erin terug.

Leonard Jan Kaniok

Stilte is altijd
. En al-tijd is eeuwig nu.

Leonard Jan Kaniok

Vol in beweging zijn en je zelf tegelijkertijd wortelen in stilte is levende meditatie.

Leonard Jan Kaniok

Stilte is de rustplaats van het wezenlijke.

Leonard Jan Kaniok

Wie zonder gehechtheid kalm en stil naar binnen kijkt heeft in eenzame stille stonden wat hij zocht, zichzelf, gevonden

Omkarananda