Verhalen Mail

Elke maand een verhaal!

Elke maand sturen we naar 15.000 mensen een inspirerend verhaal. Gratis en zonder vervelende reclame van derden.

Lijkt je dat ook leuk? Meld je dan aan!

De zin van Stilte

Er was een eenzame, wijze kluizenaar, die op een dag bezoek kreeg van enkele voorbijgangers. Nieuwsgierig vroegen ze hem naar zijn leven in de bergen en wat voor nut het leven in stilte had.

De kluizenaar, die net met een emmer water haalde uit een meertje, stopte zijn werkzaamheden en zei:
‘Kijk eens in het water. Wat zien jullie?’
De mensen tuurden naar het water en zeiden:

‘We zien helemaal niets.’

Enige tijd later herhaalde de kluizenaar zijn vraag.
‘Kijk nu nog eens. Wat zien jullie nu?’
De mensen keken weer en zeiden opgetogen:
‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’
‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de kluizenaar uit.
‘Ik was water aan het scheppen, daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf erin zien.

De stilte zorgt ervoor dat je jezelf kunt zien. Maar als jullie tijd hebben, wacht dan nog even.’

En zo zaten ze stil aan de waterkant van het meertje tot de klui- zenaar zei:
‘Kijk nu nog een keer in het water. En vertel me wat jullie zien.’ De bezoekers bogen zich over de rand van het meertje,

keken in het water en riepen uit:
‘Nu zien we de stenen op de bodem!’

‘Juist,’ beaamde de wijze, ‘als je maar lang genoeg wacht en op- gaat in stilte, kun je de grond van alles aanschouwen.

Meer dan 10.000 mensen volgen Stilte Momentjes ook op Facebook.

Stilte omarmen is een proces van niet meer grijpen, van het openen van je hand, van het loslaten van je gebalde vuist.